Cửa cuốn chỉ 40% chống được trộm?

Trong thời đại ngày nay, cửa cuốn được sử dụng phổ biến nhưng lại chưa đến 40% các loại cửa chống được trộm. Rất nhiều gia đình lắp cửa cuốn công nghệ mã hóa cố định vậy nên sự đảm bảo an toàn khỏi trộm không cao. Cửa cuốn chỉ 40% chống được trộm? Có…