Cửa cuốn tốc độ cao

Thường dùng cho cửa nhà xưởng, trung tâm y tế, đảm bảo luân chuyển nhanh không bị gián đoạn trong quá trình vận chuyển hàng hóa.