lắp đặt kích thước cửa cuốn phù hợp

Cửa cuốn và cách chọn kích thước cửa phù hợp

Kích thước cửa cuốn là điều đầu tiên phải chú ý trong quá trình lắp đặt cửa vì đây là bộ phận quan trọng của ngôi nhà hiện đại. Nhu cầu sử dụng cửa cuốn ngày một tăng cao, đặc biệt từ khi phát triển công nghệ chống dò phá mã. Chính vì vậy không ít…