Thông tin hàng hóa

  1. Nhôm Xingfa Quảng Đông

a) Tên hàng hóa: Nhôm Xingfa Quảng Đông

b) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa: Công ty Cổ phần xây dựng LHD, số 17/1035 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội

c) Xuất xứ hàng hóa: Quảng Đông, Trung Quốc

2. Cửa cuốn Austdoor

a) Tên hàng hóa: Cửa cuốn Austdoor

b) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa: Công ty Cổ phần tập đoàn Austdoor, ADG Tower, 37 Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

c) Xuất xứ hàng hóa: Việt Nam

3. Nhôm Kenwin

a) Tên hàng hóa: Nhôm Kenwin

b) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa: Công ty Cổ phần Kenwin, Tầng 4, VG Building, ngõ 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

c) Xuất xứ hàng hóa: Quảng Đông, Trung Quốc

3. Nhôm Kenwin

a) Tên hàng hóa: Nhôm Koia

b) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa: Công ty Cổ phần Kenwin, Tầng 4, VG Building, ngõ 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

c) Xuất xứ hàng hóa: Quảng Tây, Trung Quốc