Thông báo thay đổi nhãn hiệu SHIDE thành SPARLEE

2013-iconthongbao

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÃN HIỆU NHỰA uPVC SHIDE PROFILE THÀNH

SPARLEE PROFILE

Dailian Shide Plastic Building Material Co., Ltd

THÔNG BÁO THAY ĐỔI SHIDE THÀNH SPARLEE
THÔNG BÁO THAY ĐỔI SHIDE THÀNH SPARLEE

VĂN BẢN CỦA CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẰNG NHỰA SHIDE ĐẠI LIÊN (bản dịch tiếng việt)

Thay đổi SHIDE thành Sparlee
Thay đổi SHIDE thành Sparlee
Thay đổi shide thành Sparlee
Thay đổi shide thành Sparlee

 

Hình ảnh tem SHIDE và Sparlee

Hãy truy cập ngay bây giờ để biết về các sản phẩm cửa nhựa lõi thép tại:

 https://austdoormienbac.com/cua-nhua-loi-thep/

CÔNG TY CP XÂY DỰNG LHD